logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

whyus

text whyus
1. โครงข่ายคุณภาพ:
ไอเดนบิซิเนส ได้เชื่อมระบบไว้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายหลักในประเทศไว้ทั้งหมด ทั้ง AIS DTAC และ True Move ทำให้หมดปัญหาเรื่องการได้รับข้อความล่าช้า หรือส่งออกไม่ได้

2. ความปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า:
เรา ให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลลูกค้าของท่านมาเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้มั่นใจได้ว่า หมายเลขโทรศัพท์มือถืออันเป็นทรัพย์สินของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ต่อในทางที่ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทโดยเด็ดขาด

3. ใช้งานง่ายสะดวก ไม่มีค่าติดตั้งใดๆทั้งสิ้น:
เราได้พัฒนา SMS Application ให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับการใช้งานของท่านมากที่สุด ด้วยทีมงานพัฒนา โมบาย แอพพิเคชั่น ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ Digital Content โดยเฉพาะ

4. คุณภาพยืนยันได้จากลูกค้าหน่วยงานรัฐ และเอกชนชั้นนำ:
ปัจจุบันมีผู้วางใจใช้บริการจากเราจำนวนมากทั้ง จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาสินค้า และบริการของเราให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการที่หลากหลาย

5. ความมั่นคง และมีตัวตนจริงในธุรกิจ:
บริษัท ไอเดนบิซิเนส จำกัด มีตัวตนและประสบการณ์ กว่า 5 ปี  โดยความร่วมมือของทีมนักการตลาด และวิศวกรคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากบริษัทเทเลคอมชั้นนำของประเทศ