logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

price rate

Smart SMS : แบบกำหนดชื่อผู้ส่งได้ (Your Name)
 

ราคา / SMS จำนวน Message ที่ส่งได้ อายุการใช้งาน
0.75 2,000 - 50,000 1 ปี
0.70 50,000 1 ปี

 

หมายเหตุ :

  • จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวน 2,000 ข้อความ
  • รูปแบบชำระค่าบริการเป็นแบบพรีเพด (Prepaid) โดยลูกค้าชำระเงินก่อนเปิดใช้บริการ
  • อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • กรณีที่ท่านต้องการสั่งซื้อ SMS จำนวนมากกว่า 50,000 ข้อความ สามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดบริการโดยตรงที่ฝ่ายขาย
  • โทร 0850555026 กรณี ไม่สะดวกรับสาย สามารถฝาก smsเพื่อให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับได้คะ
  • **บริการนี้สำหรับส่งข้อความเข้ามือถือที่จดทะเบียนภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • ***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**** หากท่านไม่มีข้อมูลลูกค้าที่จะส่ง ทางเรามีบริการ โปรดสอบถามจากฝ่ายขายคะ