logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

payments

iconสำหรับ นิติบุคคล ที่ต้องการหัก ภาษี ณ ที่ จ่าย
ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่ จ่าย ได้ 3% โดยภาษีที่หัก นั้นจะต้องหัก ณ ราคา ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังตารางข้างล่างนี้

SMS Package 0.75 / SMS ราคาก่อนคิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% ค่าบริการก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าบริการหลังหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
2,000 SMS 1,500.00 105.00 1,605.00 45.00 1,560.00
5,000 SMS 3,750.00 262.50 4,012.50 112.50 3,900.00
10,000 SMS 7,500.00 525.00 8,025.00 225.00 7,800.00
15,000 SMS 11,250.00 787.50 12,037.50 337.50 11,700.00
20,000 SMS 15,000.00 1,050.00 16,050.00 450.00 15,600.00

 

กรุณา ใส่รายละเอียดในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี้

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554154661

บริษัท ไอเดนบิซิเนส จำกัด 
98  ซ.ลาดพร้าว 117

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-375 0805

แฟ็ก 02-375 0806

ที่อยู่ รบกวนใส่ให้ครบ นะคะ

หมายเหตุ: ขอความกรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ของบริษัทเลยคะ

 

แจ้งชำระเงิน
ท่านสามารถแจ้งชำระเงินได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
FAX
1.แฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงิน(สลิป หรือใบนำฝาก) พร้อมระบุชื่อผู้โอน และเบอร์โทรติดต่อกลับ มาที่เบอร์ 02-375 0806
เรา แนะนำให้ใช้วิธีนี้เพราะง่ายในการตรวจสอบและเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่ สุด ทำให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านได้อย่างรวดเร็ว

Email
2. อีเมล์หลักฐานการชำระเงินมาที่ nickispig@hotmail.com หลักฐานการชำระเงินให้ scan สลิป หรือใบนำฝาก แนบมากับอีเมล์พร้อมระบุชื่อผู้โอน และเบอร์โทรติดต่อกลับ