logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

เนลี่


กติกาการร่วมสนุก

?มันส์ทุกวันกับเนลี่ แจก Candy แชทกระจาย"


1 ซื้อผลิตภัณฑ์แครกเกอร์มันฝรั่ง ตรา ?เนลี่? รสใดก็ได้ ที่ 7eleven ทุกสาขา
2 พิมพ์ คำว่า "nelie" เว้นวรรค แล้วตามด้วย R# ตามด้วยรหัสของใบเสร็จรับเงิน 10 หลัก ( nelie R#xxxxxxxxxx ) แล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข 453533 (ค่าบริการส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท) โดยการส่ง SMS 1 ครั้ง ถือเป็น 1 สิทธิ์
3 เมื่อส่ง SMS ผ่านเข้าสู่ระบบจะได้รับ SMS ตอบกลับ เพื่อยืนยันการร่วมเล่นรายการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เริ่ม ?มันส์กับเนลี่? ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2553 ถึง 25 มิถุนายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับโทรศัพท์มือถือ Samsung Candy Chat

?มันส์ทุกวันกับเนลี่ แจก Candy แชทกระจาย"


ประจำวันที่ 22 ? 28 พฤษภาคม 2553
1.      08-0982-57xx
2.      08-9033-62xx
3.      08-1452-06xx
4.      08-9798-81xx
5.      08-7607-13xx
6.      08-7976-65xx
7.      08-7206-60xx
 
ประจำวันที่ 15 ? 21 พฤษภาคม 2553
1.      08-1667-20xx
2.      08-3583-24xx
3.      08-5009-39xx
4.      08-2117-28xx
5.      08-6197-91xx
6.      08-1879-82xx
7.      08-6829-65xx
 
ประจำวันที่ 8 ? 14 พฤษภาคม 2553

1.      08-9798-48xx
2.      08-5085-87xx
3.      08-3766-12xx
4.      08-7504-83xx
5.      08-9652-44xx
6.      08-5082-39xx
7.      08-3039-06xx

ประจำวันที่ 1 ? 7 พฤษภาคม 2553

1.      08-3716-49xx
2.      08-7614-39xx
3.      08-0481-81xx
4.      08-9033-62xx
5.      08-2030-49xx
6.      08-4387-14xx 
7.      08-1491-20xx
 
 
ประจำวันที่ 26 - 30 เมษายน  2553
1.      08-9935-71xx
2.      08-3261-70xx
3.      08-3688-20xx
4.      08-9407-06xx
5.      08-0401-78xx
 

ทางบริษัทฯ จะมี SMS ยืนยันสำหรับผู้โชคดี

* ผู้โชคดีกรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล *