logo

iDEN BUSINESS Co.,Ltd.,      Call Center 085 0555 026

เคล็ดลับการแต่งข้อความ SMS เพื่อเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจ


การส่งข้อความ SMS ผ่านเว็บทำให้สามารถส่งข่าวสารได้ตรงกลุ่มในเวลาที่รวดเร็ว  อย่างไรก็ตามข้อจำกัดของ SMS ก็คือความยาวของจำนวนตัวอักษรที่สามารถพิมพ์ได้ นั้นคือ กรณีที่พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือพิมพ์ภาษาไทยปนอังกฤษ จะพิมพ์ได้ 70 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ   และจะพิมพ์ได้ 160 ตัวอักษร ต่อข้อความภาษาอังกฤษล้วน  ดังนั้นถ้าพิมพ์เกินจากนี้ก็จะเสียจำนวน SMS ต่อการส่งมากกว่าหนึ่งข้อความต่อเบอร์มือถือ

แต่จริงๆแล้วข้อจำกัดของจำนวนตัวอักษรก็ อาจถือเป็นจุดแข็งของการส่ง SMS   เพราะจริงๆแล้วเมื่อพิมพ์ตัวอักษรได้น้อยๆกลับทำให้อ่านง่ายจบเร็ว  ซึ่งข้อความสั้นจึงถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของสื่อสารการตลาดด้วย SMS   ดังนั้นถ้าพูดถึงเคล็ดลับของการแต่งข้อความ SMS เพื่อเพิ่มยอดขายจึงมีเพียงหลักเดียวคือ  ต้องมีเนื้อหาครบ  เนื้อหาที่ว่าจึงประกอบด้วย

1.ใคร คือ เป็นข้อความที่ส่งมาจากใคร ซึ่งชื่อผู้ส่งหรือ Sender นั้นก็ช่วยได้ แต่ก็ควรมีระบุไว้ในข้อความอีกครั้งด้วย  เพราะก็มีข้อจำกัดของการส่ง SMS ไปยังระบบของ Hutch ที่ไม่รองรับชื่อผู้ส่ง

2.ทำอะไร อาจหมายถึงสิทธิพิเศษ ข้อมูลข่าวสาร หรือจะแจ้งกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่

3.ที่ไหน คือคำอธิบายของสถานที่ของกิจกรรมหรือควรใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ในข้อความด้วย

4.เมื่อไหร่ คือระยะเวลาของสิทธิพิเศษหรือวันที่ของการนัดหมาย

การแต่งข้อความ SMS ถ้ามีเนื้อหาครบ 4 อย่าง  ผู้ได้รับ SMS ก็จะเข้าใจข้อความเองโดยที่ไม่ต้องพยายามไปหาที่เคาะเว้นวรรคหรือคิดหาคำ บรรยายที่สวยหรู  สิ่งที่น่าจะทำคือควรให้มีเนื้อหาครบและให้อยู่ใน 1 ข้อความต่อ 1 เบอร์ เพื่อเป็นการประหยัด  ซึ่งในระหว่างที่พิมพ์ข้อความระบบ SMS ของไอทวิสท จะมีการนับจำนวนตัวอักษรในทุกๆเคาะที่พิมพ์ และสรุปยอดที่คิดเป็นจำนวน SMS ใช้ไปต่อ 1 เบอร์มือถือ

ดังนั้นถ้าหากแต่งข้อความและต้องมี เนื้อหาครบแต่ต้องใช้จำนวนเครดิต SMS มากกว่า 1 ข้อความต่อเบอร์  ในบางครั้งควรที่จะยอมเสีย  เพราะถ้าต้องส่ง SMS ออกไปโดยที่มีเนื้อหาไม่ครบถ้วน  ก็จะเป็นการเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์